Výstava Tomáš Kubík – Kresby, myšlenky, záznamy…

Tisková zpráva

Galerie Art Mozaika a Královská kanonie premonstrátů na Strahově si Vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení výstavy renomovaného českého autora MgA. Tomáše Kubíka: „Tomáš Kubík – Kresby, myšlenky, záznamy…“

Tomáš Kubík studoval na pražské AVU v dnes už legendárním atelieru prof. Zdeňka Berana. Po počátečním období, kdy se věnoval hlavně krajinomalbě a malbě precizních hyperrealistických zátiší, našel svoje téma ve figurální malbě. Je autorem řady rozměrných figurálních obrazů, z nichž jeden zakoupila do svých sbírek Národní galerie v Praze.

Na výstavě ve Strahovském klášteře budou k vidění kresby, návrhy, skici, ale i hotovější práce vytvořené v časovém rozmezí od 90. let do současnosti. Výstava je rozčleněna do několika tématických okruhů.

Významně jsou zde zastoupeny autorovy přípravné kresby, skici k obrazům, záznamy myšlenek ze skicáků s popisky. Je to jakýsi intimní vhled do procesu vzniku obrazu, pohled do autorovi kuchyně. Na rozdíl od hotových obrazů, nebyly tyto kresby zatím nikdy prezentovány!

Dalším tématem je portrét, kterému se Kubík věnuje nepřetržitě napříč celou svojí tvorbou. (Je autorem reprezentativního portrétu rektora Karlovy Univerzity prof. JUDr. Karla Malého, který je umístěn v pražském Karolínu v unikátní galerii portrétů od roku 1882.)
Na výstavě jsou k vidění portrétní kresby provedené technikou suchého pastelu, kresby římskou rudkou na tónovaných podkladech vysvětlované bělobou, precizně provedené kresby tužkou a v jednom případě i technika sgrafito.

Dále je k vidění několik figurálních kompozic většího formátu, zpracovaných kombinovanou technikou. Jsou to vesměs „kartony“ a varianty k obrazovým cyklům, na kterých Tomáš Kubík v průběhu let pracoval.

V neposlední řadě je třeba zmínit perokresby. Techniku perokresby považuje autor za „královskou“ techniku kresby. Na výstavě nejdeme perokresby aktů, inspirované Michelangelovými perokresbami, autoportréty a poznámkové kresby ze skicáků.

Mezi vystavovanými díly je i několik olejomaleb. Jedná se o menší formáty malované olejovými barvami na šepsovaném papíře či na panelu. Tématem je opět figurální kompozice, zobrazení lidského těla či portrétu v různých prostředích a světelných atmosférách.

Z  celé kolekce obrazů je jasná autorova inspirace předmoderním malířstvím, příklon k řemeslné dokonalosti, kterou vidíme například u umělců Renesance a Baroka. Kubík tyto techniky využívá ke zobrazení vlastních témat, jež čerpá ze svého života, ze současnosti i napříč umělecko – kulturní historií.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne 2.prosince od 18:00 ve Strahovském klášteře v Praze, Strahovské náměstí 1. Výstava je prodejní.

Přejeme Vám nevšední umělecký zážitek!