Kresby

Autoportrét s Vincentem, 1995
Kresba tužkou, 40×40 cm
Bedna, 1998
Kresba tužkou, 42×60 cm
Grimasy (autoportrét), 1995
Kresba tužkou, 42×60 cm
Košík, 1998
Kresba tužkou, 42×60 cm
Nohy, 1997
Kresba tužkou, 42×60 cm
Skica k autoportrétu v helmě, 1998
Kresba tužkou, 29×42 cm
Torso I., 1999
Perokresba, 42×60 cm
Torso II., 1999
Perokresba, 42×60 cm
Dívčí akt, 2021
Barevná perokresba, 29×42 cm
Gladiator Borghese, 2021
Kvaš, 42×60 cm
Lee Cooper, 2021
Barevná perokresba, 60×40 cm
Mužský akt v zelené, 2021
Barevná perokresba, 40×60 cm
Psí lebka, 2021
Kvaš a perokresba, 35×40 cm
Skica k obrazu Autoportrét v helmě, 2021
Kvaš, 30×21 cm
Skica k obrazu Torzo, 2021
??? Barevná perokresba, 42×27 cm ???
Skica k obrazu Vermerova slina, 2021
Kvaš, 30×21 cm
Vanitas, 2021
Kvaš, 50×50 cm
Záda, 2021
Barevná perokresba, 45×60 cm
Ženský akt v červené I., 2021
Barevná perokresba, 40×60 cm
Ženský akt v červené II., 2021
Barevná perokresba, 40×60 cm
Afričan I., 2013
Pastel, 21×27 cm
Afričan II., 2013
Pastel, 21×27 cm
Afričan III., 2013
Pastel, 42×60 cm
Michal, 2014
Pastel, 21×27 cm
Mirka, 2014
Pastel, 21×27 cm
Pavel, 2014
Pastel, 27×42 cm
Tereza anfas, 2014
Pastel, 70×100 cm
Tereza profil, 2014
Pastel, 70×100 cm
Tereza profil II., 2014
Pastel, 27×42 cm
Dívčí profil (studie), 2000
Kresba tužkou, 21×27 cm
Akt v bedně, 2001
Kresba rudkou, 100×120 cm
Antické busty, 1996
Kresba tužkou, 27×42 cm
Autoportrét v helmě, 1998
Perokresba, 30×25 cm
Autoportrét, 1995
Sgrafito, 27×42 cm
Dívčí akt v barevnosti Františka Kupky, 2002
Kresba a olejomalba na papíře, 27×42 cm
Dívčí akt, 1998
Kresba tužkou, 27×42 cm
Dívčí záda, 1999
Perokresba, 42×50 cm
Jarní amputace, 2001
Kresba a kvaš, 27×42 cm
Kompozice s kravskou hlavou, 2001
Kresba tužkou, 21×27 cm
Kompoziční studie k obrazu Torzo, 1999
Perokresba, 35×35 cm
Mars, 1998
Kresba a akvarel, 27×52 cm
Modré období, 2002
Kolorovaná kresba rudkou, 100×70 cm
Nechci přemýšlet jako modernista, 2000
Perokresba, 21×27 cm
Různé možnosti, 1996
Lept, 27×21 cm
Skica k autoportrétu I., 1998
Kresba tužkou, 21×27 cm
Skica k autoportrétu II., 1998
Kresba tužkou, 21×27 cm
Skica výrazu, 2000
??? Kvaš, 10×27 cm
Studie aktu, 1998
Kresba tužkou, 120×140 cm
Studie k obrazu Autoportrét v helmě, 1998
Pastel, 130×130 cm
Studie k obrazu Čtyři mudrcové I., 1998
Kresba tužkou, 27×42 cm
Studie k obrazu Čtyři mudrcové II., 1998
Kresba tužkou, 27×42 cm
Studie k obrazu Velký autoportrét, 1996
Kombinovaná technika, 27×42 cm
Studie k renesančnímu obrazu, 2003
Olejomalba na papíře, 40×40 cm
Studie pupků, 2001
Perokresba, 21×27 cm
Žebra, 2000
Kresba tužkou, 21×27 cm