Monografie TOMÁŠ KUBÍK

Nová malířská monografie MgA. Tomáše Kubíka.

Výpravná monografie, která vedle reprodukcí zásadních děl čtenáři představuje také genezi díla, cituje inspirační zdroje a reprodukuje přípravné kresby a studie.

Úvodní text napsal kunsthistorik PhDr. Josef Záruba-Pfeffermann, PhD.

Kniha obsahuje více než 200 reprodukcí a obrazového materiálu.

  • 216 stran
  • šitá pevná vazba
  • publikace vyšla v nákladu 500 ks
  • vydáno v roce 2021

Knihu je možné objednat online prostřednictvím e-mailové adresy: tomas.kubik.art@gmail.com